Odvozu a likvidace odpadů a suti
12,44 m3 / 5 tun od 4.800,- Kč
7,40 m3 / 5 tun od 3.500,- Kč
3,62 m3 / 5 tun od 2.200,- Kč

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

Společnost STAVMART s.r.o. patří mezi malé, avšak kvalitní stavební firmy v ČR.

Vedení společnosti se na základě trvalého zájmu o rozvoj a prosperitu celé společnosti zavazuje, že bude dbát trvale na to, aby se každý jednotlivý zaměstnanec společnosti, v rámci své profese nebo funkce neustále osobně podílel na vysoké úrovni kvality výroby a služeb a podle svých možností přispíval k jejímu zvyšování a neustálému zlepšování. Předcházet a omezovat znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Všechny zaměstnance pravidelně proškoluje v oblasti dodržování zákonů a pravidel ochrany životního prostředí a BOZP.
Plní zákonné a jiné požadavky vč. environmentálních aspektů a BOZP v aktualizované formě. Udržuje a neustále zlepšuje svůj environmentální profil.
Společnost vytváří podmínky k trvalému zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí pro všechny zaměstnance, pravidelně prověřuje a vyhodnocuje stav BOZP ve společnosti, klade důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců a minimalizuje dopady veškerých svých činností na jejich zdraví.
Společnost vyžaduje od svých partnerů, dodavatelů dodržování všech pravidel bezpečné práce a aktivní přístup k otázkám BOZP, otevřeně komunikuje a spolupracuje se svými zaměstnanci, státní správou, zákazníky a širokou veřejností o stavu dodržování zásad BOZP při veškeré činnosti společnosti.

Společnost má integrované cíle ISM a programy k cílům EMS, QMS a BOZP.

INTEGROVANÉ CÍLE KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP PRO ROK 2011, V NÁVAZNOSTI NA POLITIKU SPOLEČNOSTI

  Koncepce Konkrétní cíle
ÚSEK VEDENÍ Zavedení, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP, pro zajišťování zdrojů.
Stálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
Zajištění finančních zdrojů pro udržení výroby v době krize. Provedení rekonstrukce prostor vedení firmy a sociálního zázemí zaměstnanců.
Zodpovídají: jednatelé     termín: 12/2011
ÚSEK EKONOMIKY A OBCHODU Získávání nových zákazníků.
Zavedení, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP pro zlepšování spokojenosti zákazníka – měření úrovně spokojenosti zákazníka.
Získání nových zákazníků pro zajištění ročního obratu firmy min. 45 mil. Kč
Zvýšit schopnost konkurence firmy
Zodpovídají: jednatelé   termín: 12/2011
ÚSEK VÝROBY Zavedení, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP – pro nejlepší kvalitu výrobku.
Zamezit možným chybám při objednávce materiálu, formou zdvojené kontroly.
Stabilizace výroby a zajištění max. 1,4% neshodných výrobků celého objemu výroby za rok.
100% kontrola všech výrobních operací – sebekontrola.
Maximální zvýšení produktivity výroby.
Důsledné dodržování všech zásad BOZP a ochrany životního prostředí.
Zodpovídají: jednatelé   termín: 12/2011