Odvozu a likvidace odpadů a suti
12,44 m3 / 5 tun od 4.800,- Kč
7,40 m3 / 5 tun od 3.500,- Kč
3,62 m3 / 5 tun od 2.200,- Kč

MAXIMÁLNÍ SLUŽBYZateplení budov

Maximální služby pro nás znamená především profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb. Od počátku přípravy investičních záměrů až po dokončení projektu je pro nás prvořadým požadavkem maximální spokojenost zákazníka. Svými zkušenostmi přispějeme k výrazným úsporám v rádu několika statisíc korun. Cílem tohoto programu je rovněž minimální časová účast a zatěžování zákazníka při vyřizování všech nutných formalit a činností před zahájením a v průběhu prací. Veškeré uvedené služby poskytujeme tzv. „na klíč“. Rádi se zúčastníme důležitých jednání (výboru, shromáždění vlastníků bytů atd.), na kterých se bude o případných pracích rozhodovat, abychom poskytli  úplné informace a odpovědi na veškeré dotazy.

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Průkaz energetické náročnosti budovy je obdoba energetického štítku, který známe z domácích spotřebičů. Průkazy jsou zaváděny v celé Evropské unii a od 1.1.2009 jsou povinné i u nás. Průkaz energetické náročnosti budovy je vyžadován ke stavebnímu povolení při podání žádosti o státní dotaci v programy Panel nebo Zelená úsporám.
Stavební projekt, povolení, kolaudace.
V průběhu přípravy stavby je třeba projít dlouhou cestu od vypracování stavebního projektu, zajištění stavebního povolení až po zajištění kolaudačního rozhodnutí.

KVALITA

Nejlepší materiály
Kvalitu staveb považujeme za zásadní hodnotu. Naše stavební firma má odbornou způsobilost pro realizaci komplexní revitalizace bytového domu. Využíváme osvědčené, certifikované a vysoce jakostní technologie, které přinášejí skvělou kvalitu a nejdelší životnost.
Naši partneři /okna a dveře/ SLOVAKTUAL, AMIL Company a.s.
Certifikace jakosti dle normy ISO 9001
Normy ISO 9001 jsou velmi přísné a precizní normy kvality. Naše stavební firma nabízí jistotu, že veškeré její interní procesy jsou vysoce jakostní a pod stálým dohledem. Certifikační systém jakosti ISO 9001 je garancí nejvyšší možné kvality.
Kontrola kvality
Za naprosto zásadní považujeme na stavbách systém dozorování kvality. Je zájmem zákazníka, aby každý pracovník na stavbě prováděl svoji práci kvalitně a poctivě. Dozorování kvality na našich stavbách probíhá minimálně ve třech stupních. Prvním stupněm je stavitel, který je na stavbě každý den a díky tomu je schopen podchytit většinu případných nepřesností. Druhý stupeň kontroly vykonávají dodavatelé materiálů, kteří stavbu navštěvují v pravidelných intervalech. Třetím stupněm kontroly je odborný stavební dozor, který zastupuje zákazníka.

ZÁRUKA

Při našich pracích používáme materiály nejvyšší možné kvality a dokonalého systému řízení kvality a tak můžeme zákazníkům poskytnout nadstandardní záruční lhůty na veškeré provedené práce a dodatečné materiály.
Důvěřuj, ale prověřuj
Každého stavitele prezentuje jeho dílo a proto Vám v případě zájmu rádi osobně ukážeme naše realizované stavby a rekonstrukce.

FINANCOVÁNÍ

Bankovní úvěr
Jde o velmi důležité rozhodnutí, které Vás bude provázet několik desítek let. V každé bance Vám řeknou, že právě u nich získáte nejlepší podmínky úvěru. Jen v jedné to může být pravda. V oblasti financování Vám rádi doporučíme spolehlivé a prověřené bankovní domy, se kterými máme nejlepší osobní zkušenosti.
Státní dotace z programu Panel nebo Zelená úsporám
Dalším krokem financování je vyřízení státní dotace z programu Panel (panelové bytové domy), nebo Zelená úsporám (nepanelové bytové domy). Cílem těchto programů je podpora provádění komplexních oprav a modernizace bytových domů v rozsahu a kvalitě, která zajistí zvýšení užitné hodnoty domů a výrazně prodlouží jejich životnost. Aktuální podmínky pro získání některé ze státních dotací sdělíme na požádání.

JISTOTA

Pevná cena
Garance pevné ceny není na našem trhu automatická. Pevná cena rekonstrukce je uvedena ve smlouvě o dílo. Přílohou smlouvy o díle je podrobný položkový rozpočet. V případě, že si zákazník objedná jakékoli změny nad původní rámec, musí být tyto úpravy schváleny zákazníkem ještě před jejich provedením. Díky tomu je vše jasné, srozumitelné a transparentní.
Naši partneři /tepelná čerpadla pro bytové domy/ KLIMAX s.r.o.
Nejvýhodnější cena
Čím Vás jistě potěšíme je nabídka nejvýhodnější ceny rekonstrukce či stavby domu. Nic není zadarmo a to platí i v případě kvalitní rekonstrukce či stavby. My však děláme vše pro to, abychom zákazníkovi nabídli kvalitní práci za nejvýhodnější cenu.

RYCHLOST

Rychlost vyřízení nabízených služeb a provedení prací je rovněž pro nás velice důležitým faktorem. Snažíme se vše zvládnout co nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka, ale při zachování vysoké kvality veškerých prací.