Odvozu a likvidace odpadů a suti
12,44 m3 / 5 tun od 4.800,- Kč
7,40 m3 / 5 tun od 3.500,- Kč
3,62 m3 / 5 tun od 2.200,- Kč
S novostavbou bez dobrého zateplení obvodové konstrukce se dnes již nesetkáme. Hitem se však stalo i dodatečné zateplování již existujících budov - starších rodinných, bytových i panelových domů, ale i občanských staveb či průmyslových objektů. Investice do zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu vám přinese řadu nesporných výhod, především pak sníží vaše náklady za energie.

Důvodů hovořících pro zateplení je celá řada.
Je nepříjemnou pravdou, že stále větší část rodinného rozpočtu pohlcují náklady na vytápění. Přitom cesta, jak energií spotřebovat co nejméně a tím ušetřit, je velmi snadná. Důkladným zateplením svého domu můžete uspořit až 50% potenciálních nákladů a ušetřené peníze například použít na splácení hypotéky.

Zateplením vašeho domu zvýšíte odpor jeho obvodového pláště, což v zimním období napomůže unikání tepla zevnitř ven a současně zamezí pronikání mrazu zvenku dovnitř. V letním období pak tepelná izolace účinkuje proti přehřívání vnitřních prostor objektů, tedy jako ochrana proti teplu. Jak během mrazivého zimního období, tak v horkých letních dnech bude ve vašem domě stále panovat příjemná teplota. Díky tepelné izolaci se zbavíte také potíží s plísněmi, protože se zvýší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Dokonce i trvanlivost omítky pak bude delší. Vhodným zateplením tedy nejen ušetříte, ale zároveň získáte ideálnější mikroklima místností a tím pádem i zdravější bydlení.

Shrnutí hlavních pozitiv, které vám zateplení domu přinese:Zateplení budov

Důvody technické:
  • zlepšení tepelné pohody v bytech
  • odstranění kondenzace páry - příčiny vzniku plísní
  • snížení teplotní dilatace konstrukce
  • vytvoření nové ochrany původního povrchu
  • snížení přehřívání budovy v letních měsících
  • nové architektonické řešení vzhledu budovy
Důvody ekonomické:
  • snížení energetické náročnosti budovy
  • možnost zkrácení topné sezóny
  • možnost volby investičně výhodnějších zdrojů tepla
  • zhodnocení tržní ceny bytu

Volba zateplovacího systému

Vhodný zateplovací systém (vnější versus vnitřní, kontaktní versus bezkontaktní) a jeho bližší parametry (správný izolant a jeho tloušťku) vám pomůže vybrat odborná firma, na kterou se s realizací souvisejících prací obrátíte. Před samotným návrhem skladby zateplovacího systému vám profesionálové vypracují tepelně technický výpočet konstrukce. Pro správnou volbu zateplovacího systému je rozhodující zejména požadavek na tepelný odpor a bilanci vodních par. Bilance vodních par udává, kolik se v konstrukci vodní páry srazí či vypaří.

Vnější zateplení je efektivnější než zateplení vnitřní

Obvodovou konstrukci objektů je možné zateplit zevnitř, nebo zvnějšku. Vnitřní zateplování budov je však spíše výjimečné a provádí se zejména u památkově chráněných budov, kde není možné zasahovat do jejich venkovního vzhledu. Mnohem efektivnější je totiž zateplení vnější, a to díky celistvosti zateplovaného pláště. Díky němu se vyřeší problémy tepelných mostů, sníží se namáhání obvodové konstrukce a zároveň i teplotní výkyvy. Oproti vnitřnímu zateplení zaručuje tento systém dostatečnou tepelnou setrvačnost vnitřního prostoru a neubírá jednotlivým místnostem na objemu. Podle způsobu provedení se dále vnější zateplovací systémy dělí na již zmíněné kontaktní a nekontaktní (také odvětrávané či provětrávané).